strategy 2016 2017Концепция за развитие на аматьорския баскетбол

 

 

1. Запад - две дивизии. Първа 12 отбора, Втора 20 отбора

2. Център - мин 6 отбора

3. Изток - мин 8 отбора

4. Юг - мин 6 отбора

 

Финален турнир "AMATEUR FINAL 8 KNOCKOUT" в три дни - Габрово от 19 до 21 Август. Участват първите два отбора от крайното класиране на всеки от четирите района и играят до една победа по предварително теглен дирижиран жребий според класирането в районите. Ако класирал се отбор откаже, поканен е следващият от класирането в района!

За районите с две дивизии важи: Шампиона на втора дивизия директно влиза на мястото на последния от първа. 2ри, 3ти и 4ти от Втора играят баражи с последните три отбора от Първа (за Запад - 9ти, 10ти, 11ти). Баражите се играят до края на Септември месец, преди началото на сезон 2016/2017. Декларации, депозити и заявки за участие в следващия сезон се подават до 1ви Септември.

Системата важи минимум в следващите 5 години! Ако се наложи обособяване на нов район по географски принцип, то там трябва да има минимум 6 отбора освен съществуващите ( Юг, например Пловдив - ЮГ, Ямбол - Югоизток ). Ако в някой от районите се наложи обособяване на две дивизии, то за това са необходими минимум 16 отбора.

Организацията на местните състезания е отговорност на местните структури на ББО и се осъществява по стандартите и принципите на ФИБА, възприети от ББО и НАЛБ. Осъществява съгласно законите на Република България!

Организацията на Финалният турнир е отговорност на ББО и НАЛБ и се осъществява съгласно правилата на ФИБА и  законите на Република България.

Допуска се двойна картотека на състезатели в два или повече географски района! Допуска се един отбор да се състезава в два или повече района, имайки възможността да се класира за националния финалния турнир!

ББО и НАЛБ работят спазвайки „КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ“ и при нужда от промяна, преговарят чрез Управителните си съвети до вземане на решение. Ако това е невъзможно организират допитване и гласуване на всички заинтересовани отбори!

 

Забележка: 

Концепцията е в разработка и ще бъде приета след корекции и гласуване от мнозинството на отборите участващи към дата 01.03.12016г в НАЛБ Запад.